Allison Håndsprit Gel 80%, 225ml
Allison Håndsprit Gel 80%, 225ml

Allison Håndsprit Gel 80%, 225ml

20,00 DKK

3 på lager

Antal

Beskrivelse

Til desinficering af hænderne - Allison Håndsprit Gel 80% er en håndsprit gel, som sikrer rene og bakteriefrie hænder og forebygger smittespredning.

Den anti-bakteriel gel indeholder 80% alkohol. Dræber flere typer af bakterier. Uden parfume og med plejende glycerin.

Fordele ved produktet

  • Sikrer rene og bakteriefrie hænder  
  • Efterlader hænderne bløde efter brug  
  • Forebygger smittespredning  

Anvendelse
Brug 3 ml hånddesinfektionsgel og gnid det ud på hele hånden, også imellem fingrene i minimum 30 sekunder.

Indeholder 225 ml

Ingredienser
Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl Propanol

Brugsanvisning og forholdsregler:
Brug 3 ml hånddesinfektionsgel og gnid det ud på hele hånden, også imellem fingrene i minimum 30 sekunder. Aktive stoffer: Ethanol 70-80 % CAS nr. 64-17-5 UFI: NTA4-18GE-U000-PSRY ADVARSEL. Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevaring:
Opbevares utilgængelig for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Alcohol Denat.,Aqua,Glycerin,Carbomer,Aminomethyl Propanol